© KSV Achim e.V.


Auschreibung zur KM 2024

Ausschreibung zur 100 Schuß

Terminplan Landesmeisterschaft-NSSV 2024

 

      
 Ergebnis KK-Finale 2024  Ergebnis LG-Finale 2024  

 

100 Schuss Kreismeister Ergebniss

Info über die Klassen

Ergebnisse:
TM 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 30 31 40 41 42 43 50 51 60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 90
1.10 Luftgewehr  E
 M
 E  E
 M
 E  E  E  E  E  E

 E
 M

 E  E
 M
 E  E 
 M
 E
 M
 E  E                                      
1.11 Luftgewehr-Auflage                                            E
 M
 E  E  E  E
 M
 E  E  E  E  E  E
 M
 E      
1.19 LG Sitzend                                            E    E    E
 M
 E  E  E  E    E  E      
1.20 LG Dreistellungskampf                        E                                                
1.30 Zimmerstutzen      E      E
 M
 E  E                                                        
1.31 Zimmerstutzen-Auflage                                                    E
 M
       E            
1.35 KK 100m            E  E              E                                            
1.36 KK 100m Auflage                                            E 
 M
 E  E  E E
M
E  E  E E    E        
1.39 KK 100m Sitzend                                            E        E
 M
E E                
1.40 KK Sportgewehr       E                                                                
1.41 KK 50m Auflage                                            E
 M
 E  E  E  E
 M
 E  E  E  E    E  E      
1.42 KK 30m
30 Schuss
  E                                                                    
1.43 KK 50m Zielfernrohr                                            E        E
 M
 E  E   E            
1.44 KK 100m Zielfernrohr                                            E        E
 M
E E   E            
1.49 KK 50m Sitzend                                            E        E
 M
 E  E  E  E            
1.80 KK 50m Liegend            E            E                                                
  TM 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 30 31 40 41 42 43 50 51 60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 90
2.10 Luftpistole  E
 M
 E  E  E  E  E
 M
 E  E    E    E
 M
   E    E                                        
2.11 Luftpistole Auflage                                            E    E    E
 M
 E  E    E    E        
2.20 Freie Pistole    E        E
 M
   E                                                        
2.21 50m Pistole
Auflage
                                           E M            E       E        
2.30 Olympische Schnellfeuerpistole    E M        E                                                            
2.40 KK Sportpistole    E
 M
      E
M
  E        E    E                                            
2.42 KK Sportpistole Auflage                                            E        M    E    E    E        
2.45 Zentralfeuerpistole                                                                        
2.53 Sportpistole 9mm    E
 M
   E    E    E                                                        
2.55 Sportrevolver Kal. 357    E
 M
   E    E    E                                                        
2.58 Sportrevolver .44 Magnum                                                                        
2.59 Sportpistole .45 ACP        E    E                                                            
2.60 Standardpistole   E
M
   E   E    E                                                       E
    10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 30 31 40 41 42 43 50 51 60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 90